Rõuge järvestik

Rõuge järvestiku järved
  Pindala (ha) Kõrgus     (m ü.m)  Suurim sügavus (m)
Kahrila 35,2 98,5 16,4
Suurjärv 13,5 115,9 38
Ratasjärv 6,3 108,7 19
Tõugjärv 4,2 108 17
Valgjärv 4 u 117 12,6
Liinjärv 3,5 u 117 11,5
Kaussjärv 2 115 24,5

Rõuge järvestik asub Võrumaal Haanja kõrgustiku loodeserval, koosneb 7 loode–kagu-sihilisest Rõuge ürgorus ahelana paiknevast järvest (aheljärvestiku ala pikkus Liinjärvest Kahrila põhjatipuni umbes 6,5 km). Moodustab koos ümbrusega osa (12,1 km2) Haanja looduspargist. Kõik järved on allikarohked (eriti Liinjärv), neid (v.a Valg- ja Kaussjärv) läbib Rõuge jõgi. Suurjärv on Eesti sügavaim, suur on ka järvesetete paksus (Liinjärves üle 21 m).

Järved on kesk- ja rohketoitelised, peamised kalad on ahven, särg, särg ja nurg. Liin- ja Suurjärves elutseb haruldane jääaja reliktkirpvähiline Pallasea quadrispinosa. Kaussjärv on segunematu veega (meromiktne) järv.

Rõuge järvestik. Eesti baaskaardi kõrgusandmete põhjal loodud maastikumudel

Rõuge Suurjärv

Rõuge Valgjärv