raadionavigatsioon

raadionavigatsioon, raadioseadmete abil orienteerumine laeva, lennukit vm liikurit juhtides. Tähtsamad meetodid: impulsimeetod, faasimeetod; vahendid: radar, raadiokaugus- ja kiirusmõõtur, raadiolood, -majakas, -peilingaator.

VE, 2006