raehärra

raehärra, rae (raad) liige, valiti eluks ajaks, harilikult juhtis üht linnaomavalitsuse ala või ametkonda.

VE, 2006