rahvakultuur

rahvakultuur, rahva elus avalduv pärimuslik ainelise ja vaimse kultuuri, kommete ning ühiskondlike institutsioonide kogum.

VE, 2006