rahvaluule

rahvaluule, folkloor, rahva pärimuslik poeetiline sõnalooming (rahvalaul, rahvajutt, mõistatus, vanasõna, kõnekäänd), laiemas tähenduses kogu rahvapärimuslik vaimne kultuur (so ka rahvameditsiin, -mäng, -tants, -usund ja kombestik). Oskussõna „rahvaluule” juurutas Matthias Johann Eisen, Jakob Hurda kasutatud mõiste „vanavara” märgib tänapäeval peamiselt rahva esemelist loomingut.

VE, 2006