Rahvasteliit

Rahvasteliit (inglise League of Nations), riikidevaheline organisatsioon 1920–46. Taotles rahu ja tüliküsimuste rahumeelset lahendamist. Alates 1930. aastaist ei suutnud Rahvasteliit rahu tagada. Rahvasteliidul oli 63 liiget, sh Eesti (aastast 1921). 1946 andis Rahvasteliidu erakorraline täiskogu oma missiooni üle ÜRO-le.

VE, 2006