Rakvere Õpetajate Seminar

Rakvere Õpetajate Seminar, 1912–57 (vaheaegadega) tegutsenud pedagoogikaõppeasutus. 1912–18 oli Rakvere Õpetajate Seminar venekeelne riiklik õppeasutus, kuhu algul võeti ainult õigeusulisi. Et sisseastumiseksamitele tulid enamasti luterlikud eestlased, muudeti vastuvõtukorda ning 16 kohale võeti võrdselt venelasi ja eestlasi. 10 õpilasele anti stipendium. 1913 avati harjutuskool. Algul asus kool eramajas, 1915 valmis seminari jaoks 3 hoonet. Õppetöö kestis 4 aastat. Kahel esimesel aastal õpiti üldaineid, kahel järgmisel pedagoogikat ja metoodikat ning läbiti harjutuskoolis praktika. 1918. a. veebruaris kool suleti. Uuesti avati ta 1919 (direktor Voldemar Raam), esimene lend lõpetas 1922. aasta kevadel. Aastani 1932 tegutses 6-klassilisena (lõpetas 11 lendu) ja 1945–50 4-klassilise eestikeelse seminarina ning 1950–57 pedagoogilise koolina. Seal on õpetanud Jüri Parijõgi, Marie ja Theodor Brandt, Cyrillus Kreek, Eduard Ole, Evert Mesiäinen, Theodor Andresson. Rakvere Õpetajate Seminari on lõpetanud Lembit Andresen, Nigol Andresen, Nikolai Karotamm, Feliks Kinkar, Märt Laarmann ja Olivia Saar.

1989 avati endise Rakvere Õpetajate Seminari (praegu Rakvere Ametikool) ees mälestuskivi ja direktor Voldemar Raamile pühendatud mälestustahvel.

Kirjandus

  • Rakvere Õpetajate Seminar. Koostanud Ernst Allese. Tallinn, 1989, 22002

EE 12, 2003; muudetud 2011