Rakvere Pedagoogikakool

Rakvere Pedagoogikakool, 1972–2001 tegutsenud keskeriõppeasutus. Kooli eellane oli 1958 asutatud Rakvere Majandustehnikum, mis 1972 reorganiseeriti Rakvere Pedagoogikakooliks. Uue erialana avati koolieelne kasvatus 8. klassi lõpetanutele, hiljem lisandus õpe keskhariduse alusel. Esialgu oli õppeaeg 3 aastat ja 8 kuud, hiljem 2 aastat ja 6 kuud. Õpetati pedagoogikat, anatoomiat, füsioloogiat, hügieeni, üld- ja lapsepsühholoogiat, lastekirjandust, eriainemetoodikaid, kunstiajalugu, rütmikat, kehalist kasvatust, muusikat jm. Praktika toimus Rakveres ja selle lähiümbruse lasteaedades. Aastat 1992 valmendati Rakvere Pedagoogikakoolis sotsiaalhooldustöötajaid ja sotsiaalpedagooge. 2001 loodi Rakvere  Pedagoogikakooli ja Mõdriku Põllumajandustehnikumi alusel Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool ning alushariduspedagooge hakati koolitama Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis.

EE 12, 2003