Randalu, Hillar

Hillar Randalu (aastani 1935 Hillar Bachmann; 29. III 1915 Tartu – 7. IV 1990 Tartu), õigusteadlane, õigusteaduse doktor (1978). Lõpetas 1938 Tartu Ülikooli. Oli 1938–41 samas abiõppejõud ja assistent, 1944–52 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri õppejõud (aastast 1982 professor). Sunniti ülikoolist lahkuma, oli 1952–61 advokaat. Töötas 1961–84 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi õigussektoris vanemteadurina, pidas aastast 1980 TRÜ-s loenguid kriminoloogiliste andmetöötlussüsteemide kohta.

Töid

  • Применение перманентных автоматизированных систем обработки данных в криминологии                (1978)
  • Kuritegevuse geneesi ja profülaktika sotsiaalsest mehhanismist (1982)

EE 14, 2000