reaalväärtus

reaalväärtus, tegelik väärtus, raha ostujõu indeksiga korrigeeritud väärtus.

VE, 2006