rehabiliteerimine

rehabiliteerimine, õigusteaduses alusetult süüdimõistetud isiku õiguste, au ja hea nime ennistamine. Rehabilkiteerimisel taastatakse represseeritu kõik õigused ja hüvitatakse talle tehtud kahju niivõrd, kui see on võimalik.

  • Meditsiinis inimese tervise või töövõime taastumine või taastamine.

VE, 2006