Reiu männikute kaitseala

Reiu männikute kaitseala (Riia maantee äärne mets) on endine kaitseala. Asus Pärnumaal Pärnu linna ja Tahkuranna valla territooriumil; pindala 296 ha. Osa männikuist võeti Merimetsa linnukaitseala koosseisus kaitse alla juba 1937. Männikute kaitsestaatus taastati 1958, metsa vanus oli siis 160–180 aastat; leidus vääriselupaiku ning loduilmelisi vanu sanglepistikke. Praegu on osa männikuid Pärnu maastikukaitseala koosseisus.

EE 12, 2003; muudetud 2011