repressioon

repressioon, rõhumine, mahasurumine; karistus.

  • Psühholoogias, sotsiooogiasl psühhoanalüütilises inimesekäsituses teadvustamatu psüühiline protsess, mis tõkestab indiviidi vaimset tasakaalu häirivate nn keelatud tungide, kujutluste, tundmuste jmt teadvustumist. Ka indiviidi või grupi väljendus- või tegevusvabaduse piiramine domineeriva indiviidi või grupi poolt.

VE, 2006