Ridala (ajalooline piirkond)

Ridala, ajalooline piirkond (ld Rotalia) Lääne-Eestis. Hõlmas 13.–14. sajandil kitsamas tähenduses Vana-Läänemaa põhjaosa, laiemas tähenduses maakonnana ka Maritima

EE 12, 2003