ringhääling

ringhääling, ka raadiolevi, kõne ja muusika edastamine raadio teel eelnevalt teatavaks tehtud saatekava järgi korraga paljudele kuulajatele, suurima tarbijaskonnaga massiteabevahend.

VE, 2006