Rio Grande

Rio Grande (hisp Río Bravo del Norte), jõgi Põhja-Ameerikas, kesk- ja alamjooksul USA ja Mehhiko piirijõgi; 3030 km. Oluline niisutusviljeluses ja energeetikas.

VE, 2006