ristamine

ristamine, ristlus, metisseerimine, genotüübilt erinevate isendite sugurakkude ühendamine sügoodiks, tõu- ja sordiaretuses rakendatav võte, mille eesmärk on parandada või täiustada olemasolevaid tõuge ja sorte ning kujundada uusi, saada tarberistlusega produktiivtaimi ja -loomi, suguline hübriidimine.

VE, 2006