Ristikivi muuseum

Karl Ristikivi töötuba

 Karl Ristikivi Muuseum, Eesti pagulaskirjanduse muuseum, asus Tartus. Asutati Tartu linnavalitsuse otsusega 1987, avati Karl Ristikivi sünniaastapäeval 16. X 1991 Tartu Linnamuuseumi filiaalina korteris, mis oli tema viimane elukoht (1940– 43) enne Eestist lahkumist. Ekspositsioon kajastas K. Ristikivi elu ja loomingut, laienedes nii 1930. aastate Tartu vaimuelu (Veljesto, Arbujad) kui ka pagulaseesti kirjandusliku tausta tutvustamisele. Aastast 1988 korraldati muuseumi aastapäeval Ristikivi päevi. Muuseumi juhatajana on töötanud 1989–96 Janika Kronberg ja 1996–2000 Toomas Muru ning teadurina 1997–99 Rutt Hinrikus. Muuseum suleti Tartu linnavalitsuse otsusega 1 I 2007.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011