Ristkok, Andrus

Andrus Ristkok (16. X 1949 Tartu), geograaf, majandusteadlane, sotsioloog ja poliitik, Jüri Ristkoki poeg, majanduskandidaat (1985).

Lõpetas 1973 füüsilise geograafia alal (kitsam eriala looduskaitse) Tartu Riikliku Ülikooli, täiendanud end 1992 USA-s riigijuhtimis- ja omavalitsuskorralduse alal. Töötanud 1974–87 Eesti NSV Teaduste Akadeemia majanduse instituudis, juhatab aastast 1988 Pirgu Arenduskeskust (1987–88 teadusalajuhataja). Olnud 1990–92 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige ja haldusreformikomisjoni esimees. Eesti Kodu-uurimise Seltsi esimees (aastast 1998). Uurinud keskkonnaökonoomikat ja veemajandust, fosforiidikaevandamise toimet Eesti majanduselule ja ühiskonnale ning omariiklikku halduskorraldust. Tegeleb maaelu arengu projektidega (sh koos Merle Karusoo ja Katrin Saukasega korraldab Rõugu taludendropargi arendamist).  Aastal 1999 asutatud Eesti Hoiu-Laenuühistute Liidu juhatuse esimees.

Töid

  • Teabekogumik / Eesti Kodu-uurimise Selts (2000, toimetajaid)
  • Veemajanduse küsimusi Tallinna tööstuse arendamisel (1976)
  • Maastike puhkeomaduste hindamise teoreetilistest alustest J. G. Granö maastikuteadusliku pärandi valguses. – Eesti Geograafia Seltsi aaastaraamat 1976 (1977)
  • Kas on alternatiive Eesti fosforiidile? – Eesti Loodus, 1986, 5
  • Omariiklust taastamas. Valik artikleid. (2001, koostaja H. Kostabi)
  • Võimu võõrandumine tuleb peatada. Kaks Eestit (2002, toimetaja R. Vettik)
  • Kodu-uurija teejuht (2009, toimetajaid; koostaja Kaljo Laas)

EE 14, 2000; muudetud 2011