romaan

romaan, jutustava ilukirjanduse, s.o eepika tähtsaimaid ja ulatuslikemaid, enamasti ka struktuurilt keerukaimaid žanre. Liigitatakse hharilikult ainestiku (näiteks ajalooline romaan, kujutamisaspekti (psühholoogiline romaan.), kujutamisvormi (kiriromaan ja ka voolutunnuste järgi (naturalistlik romaan. Uusaegne romaan kujunes renessansiajal.

VE, 2006