Roosevelt, Franklin Delano

Franklin Delano Roosevelt [rәuzәvelt] (1882–1945), USA riigitegelane, 1933– 45 president. Sõlmis 1933 diplomaatilised suhted NSV Liiduga ning tegi Teise maailmasõja ajal temaga koostööd, osales Teherani ja Krimmi konverentsis.

VE, 2006