Ruhnu vanadel kaartidel

Vanimaid kaarte, kus Ruhnu saar (Runa) peal on Olaus Magnuse „Carta Marina” (1535). 16. sajandi lõpust on pärit mitu kaarti, huvitav on Hollandi kaartograafi Lucas Janszoon Waghenaeri 1584–85 ilmunud atlas „Spieghel der zeevaerdt”. Selles on leht Liivi lahe kaardiga, kus Ruhnu (Runen) samuti märgitud.

Vanim Ruhnu kaart pärineb aastast 1627, selle joonistas Olof Holgersson. Tegemist on üksnes visandiga, mis ei anna saarest õiget pilti. Esimene suure mõõtkavaga kaart valmis 1688. aastal, selle autor on kartograaf Petter Beckman. Kirik ja talud on kaardil tähistatud maja-sümbolitega. Saare kaguosas on punase ruuduga märgitud Capell el Kärskyrcka, millel on rist. Tuletorn Stacknasil on tähistatud punase punktiga. Talud on märgitud numbritega ja esitatud kõlvikute omandijaotus. Näidatud on laiud ümber saare, madalikud, kõrgemad kohad saarel küngaste kujutistega. Detailirikas on ka Ludwig August von Mellini 1798. aastal koostatud „Liivimaa atlase” (Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementen u. Herzogthümern Lief- und Ehstland und der Provintz Oesel) 11. lehel olev Ruhnu kaart. Sellel on lisaks külale ja tuletornile Pärsi neemel näidatud kabel saare kaguosas Ringsu neeme lähedal (Kärs Kapel) ja kolmes kohas kalurimajad (Kuunsi neemel, Överkirke rannal ja Ringsu neemel). Sama atlase kuuendal lehel on Ruhnu kõrval näha kaks madalat: Gretagrund lõunas ja Sandgrund idas. 1844. aasta kaardil „Acta des Oeselschen Provinzial-Consistorii in Betreff der Erbauung einer neuen Kirche auf der Insel Rünoe” on kujutatud Ruhnu saar Riia lahes, detailne plaan on esitatud Ruhnu pastoraadist. Samas komplektis on Ruhnu uue kiriku erakordselt detailsed joonised kahel lehel. Venemaa Euroopa osa kaardil aastast 1855–59 (Трехверстная карта Российской Империи]. Ряд 6, лист 3) on skemaatiliselt kujutatud küla saare keskel, Pärsi neeme olev majakas ja kordon saare läänerannikul. Sama kaardi saksakeelsel versioonil (koostatud 1866) on tuletorn märgitud ka Kuunsi tipus.  Aastast 1871 pärineb kaart „Livländisches Gouvernement Arensburgscher Kreis. Insel Runo”. See kaart annab muuhulgas rohkesti teavet  maaomandi ja arhailise põlluharimisviisi kohta. Kaardid on leitavad Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis.

Ruhnu kaart (1688)

Ruhnu kaart. (1798, lõige)

Ruhnu kaart (1855, lõige)

Detailised kaardid Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis

Loodud 2013