Sõltumatute Riikide Ühendus

Sõltumatute Riikide Ühendus, lühend SRÜ (vn Содружество Независимых Государств), poliitiline ja majanduslik organisatsioon, kuhu kuulub enamik omaaegse NSV Liidu moodustanud liiduvabariikidest (v.a Balti riigid), asutatud 8. XII 1991, 1993 ühines Gruusia. Kõrgeim organ on Riigipeade Nõukogu, teine juhtiv organ on Valitsusjuhtide Nõukogu, täitevorgan Välisministrite Nõukogu, alaliselt tegutsev täidesaatev ja koordineeriv organ Koordineerimis- ja Konsultatiivkomitee.

VE, 2006