sõnaühend

sõnaühend, keeleteaduses grammatiliselt seotud täistähenduslike sõnade ühendus.

VE, 2006