Saksamaa relvajõud

Saksamaa relvajõud (Bundeswehr) komp­lekteeritakse üldise sõjaväekohustuse alusel ja vabatahtlikest, ajateenistuse pikkus on 9 kuud. Relvajõudude kõrgem juht on tsiviilisikust kait­seminister (sõjaajal liidukantsler), kes juhib relvajõude peainspektori kaudu. Viimane moo­dustab koos väeliikide inspektoritega sõjalise juhtimisnõukogu, kelle alluvuses on operatiivjuhatus. Relvajõud koosnevad maa- ja mereväest ning õhujõududest. 1991. aastast on Saksamaa relvajõud üha aktiivsemalt osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. 2006 osalesid Saksamaa üksused rahvusvahelisel operatsioonil Afganistanis (ISAF), Bos­nias ja Hertsegoviinas (EUFOR), Kongo DV-s (EUFOR RD Congo), Libeerias (UNMIL) ja Serbias (KFOR). Saksamaa relvajõud kuuluvad NATO riikide ühendatud relvajõududesse ning Saksamaa territooriumil paiknevad NATO väejuhatused ja mitme NATO riigi üksused.

EE 15, 2007