Salla Põhikool

Salla Põhikool, munitsipaalkool, asub Lääne-Viru maakonnas Rakke vallas Salla külas.

2011/12. õa oli koolis 30 õpilast ja 9 õpetajat, direktor Edda Joost.

Koolijuhte: 1838–65 Hans Müllerhof, 1865–98 tema poeg Juhan Müllerhof, 1898–1906 Johannes Pällo, 1906–13 J. Traumann, 1919–25 Rudolf Spiegel, 1925–36 Eduard Mälgi, 1936–41 Elmar Liiv, 1941–45 Rudolf Reiman, 1945–46 Anni Heinpalu, 1946–50 Fedja Madissoon (kt), 1950–53 Johannes Parm, 1953–59 Aino Irve-Aul, 1959–75 Julius Torro, 1975–94 Vilma Oitmaa, 1994–99 Anneliis Liblik, 1999–2001 Anne Pohlak (kt) ja 2001–12 Vilma Oitmaa.

Salla kooli õpilasi: Katrin Kotkas (põllumajandusteaduste doktor), Juhan Kukk, Mati Kuntro (vabakutseline kunstnik ja kirjanik), Voldemar Nagel (kauaaegne koolidirektor ja eluaegne õpetaja), Eneli Oitmaa (filosoofiadoktor, molekulaardiagnostika), Anne Pajula (vabakutseline kunstnik), Kuno PajulaEve Randkivi, Väino Sarnet,  Olga Teetsov, Gustav Tõnspoeg (Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister, kauaaegne plaanikomitee esimees).

Ajalugu

Mälestuskivi Salla vana koolimaja asukohal

1838 alustas tegevust Salla külakool, koolihoone puudumisel toimus õppetöö iga päev ise talus. Esimene koolijuht oli Hans Müllerhof, koolis oli 20 õpilast. 1839 valmis oma koolimaja Käru teeristil (mälestuskivi 1989). Kool töötas detsembrist aprillini 5 päeva nädalas. 1902. aastast töötas kool 3-klassilisena ja kuus päeva nädalas, seejärel 6-klaasilise algkoolina. 1921 kolis kool Salla mõisa härrastemajja. Koolimajas on olnud kahel korral (1923 ja 1946) tulekahju. 1948/49. õa õppis Salla koolis 151 õpilast. Kuni 1. IX 1992 kandis kool nime Salla 9-klassiline kool. 1994 tehti koolihoones põhjalik remont. 1997 toodi Salla endise vallamaja ruumidest koolimajja üle külaraamatukogu. 2001. aastast töötab seal avalik internetipunkt.

Vaata ka seotud artiklit

Loodud 2013