Sander, Tamara

Tamara Sander (aastast 1953 Sõrmus; 29. IX 1926 Tartu), tantsija. Georg Sanderi õde. Isa metallitööline.

Tantsuõpinguid alustas Tiina Kapperi stuudios. 1949 lõpetas Tartu I Kaugõppekeskkooli. Töötas 1949–56 Vanemuise tantsutrupis. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikuna ja kaitses 1955 teaduskraadi, töötas füüsika-matemaatika teaduskonna dotsendina 1975. aastani.

Osi

  • Aranka (Kálmáni Silva, 1947)
  • Glarice (Tšulaki Kahe isanda teener, 1948)
  • Saarepiiga (E. Kapi Kalevipoeg, 1950)
  • Maria (Assafjevi Bahtšissarai purskkaev, 1959)

Kirjandus

  • H. Aumere. Ida Urbel. Tallinn, 1989
  • Seitse küsimust Tamara Sõrmusele seoses tema 75. sünnipäevaga. Intervjueerinud A. Kivinukk. – Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamat 2001. Tartu, 2003
  • A. Tali. Matemaatikaõppejõud, kes on solistina tantsinud „Giselle'i”. – Tallinna Ülikooli Ajaleht, 8. detsember 2006

ETBL, 2013 (K. Haan)