satelliittelevisioon

satelliittelevisioon, televisiooniprogrammide edastamine sidetehiskaaslaste vahendusel. Signaale võetakse maa peal vastu suunamiseks kaabeltelevisioonivõrku või televisioonisaatejaama või individuaalselt suhteliselt väikese paraboloidantenniga.

VE, 2006