sihitis

sihitis, objekt, sihilise pöördsõna laiendiks olev lauseliige.

VE, 2006