Silma looduskaitseala

Saunja laht Silma looduskaitsealal

Silma looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi ja Oru vallas; pindala 4795 ha, sellest maismaad 2635 ha. Asutatud 1998 jäänukjärvede, roostike ja rannaniitude ning linnustiku kaitseks. Juba 1939 võeti kaitse alla Haapsalu lahe ravimuda leiukoht (nn tervisemuda ala), 1964 Kudani järv. Kaitseala hõlmab Haapsalu lahe põhjaosa ning kinnikasvavate lahesoppide ja jäänukjärvedena säilinud Silmeni väina.

Kaitsealal on kohatud üle 200 linnuliigi, sealhulgas merikotkast, kalakotkast ja must-toonekurge (kõik looduskaitse I kaitsekategooria liigid), sookurge, laululuike ja väikeluike (kõik II kaitsekategooria) ning sügisrändel kuni 100 000 veelindu. Kaitstavatest taimeliikidest kasvab seal käpalisi (II ja III kaitsekategooria), rand-soodaheina (II kaitsekategooria) ja lääne-mõõkrohtu (III kaitsekategooria). Kaitsealal on olulised kalakoelmud.

Välislink

EE 12, 2003