silp

silp, ühest või mitmest häälikust koosnev kõneüksus. Täishäälikuga lõppevaid silpe nimetatakse lahtisteks (sõi-me), kaashäälikuga lõppevaid kinnisteks (sõit-sin).

VE, 2006