Sinialliku linnamägi

Sinialliku linnamägi, asub loode–kagu-suunalisel seljakul Sinialliku järve edelakaldal. Suur osa linnamäest koos enamiku kagupoolse otsavalliga hävis Viljandi–Mõisaküla raudtee ehitamisel 19. sajandi lõpus. Säilinud on u 1600 m2 õuepinda, 3 m kõrgune loodepoolne otsavall ja selle ees olev väike eeslinnus. Kaevamistel 1967–69 (Jüri Selirand) tehti kindlaks mitu põlemisjäänetega ehitusjärku. Leiud (peamiselt kedrakeraamika) on dateeritud 11.–12. sajandisse.

EE 8, 1995