sinihape

sinihape, HCN, mõrumandlilõhnaga väga mürgine värvuseta vedelik. Sisaldub näiteks ploomi- ja kirsiseemneis, tarvitatakse taimekahjurite tõrjeks. Soolad – tsüaniidid.

VE, 2006