Sinod (Venemaal)

Sinod (<kr synodos 'kokkutulek; kohtumine'), kristlike kirikute valitsemis- või nõuandev organ. Sinod (õieti Püha Sinod) kui vene õigeusu kiriku kõrgeim valitsemisorgan asutati Peeter I korraldusel 1721 (pärast patriarhiameti kaotamist), et allutada kirik täielikult riigivõimule. Sinodi liikmed määras keiser kõrgema vaimulikkonna hulgast. 1722–1917 kontrollis ja juhtis Sinodi tegevust ülemprokurör. Pärast patriarhiameti taastamist (1917) muudeti Sinod patriarhi nõuandvaks organiks.

EE 8, 1995