sionism

sionism, 19. sajandi lõpul tekkinud juutide ühiskondlik liikumine, mille eesmärk oli juudi riigi rajamine Palestiinas. Sionismi poliitilised põhimõtted sõnastas Theodor Herzl 1896.

VE, 2006