siruulatus

siruulatus, inimesel kaugus ühe käe sõrmeotstest teise käe sõrmeotsteni, kui käed on laiali sirutatud; loomadel väljasirutatud tiibade, jalgade, haarmete või kehajätkete otste vahekaugus. Kõige enam kasutatakse siruulatuse mõistet lindude mõõtmete kajastamisel. Liblikate puhul kasutatakse samas tähenduses rohkem mõistet sirulaius.

EE 8, 1995; muudetud 2011