skeem

skeem, seadme, probleemi, sündmustiku vm objekti osade vaheliste seoste lihtsustatud (leppemärkidega) kujutis (nt elektriskeem, põhimõtteskeem, juhtimisskeem).

VE, 2006