skisma

skisma (<kr schisma 'lõhe'), kirikulõhe, katoliku kiriku käsituses organisatsiooniline eraldumine kirikust (eeskätt paavstivõimu mittetunnustamine) ilma õpetuslike erinevusteta (ketserlus tähendab erinevust õpetuses). Aastani 1870 käsitas katoliku kirik skismana õigeusu kiriku eraldumist 1054. Suureks skismaks nimetatakse 1378–1417 toimunud katoliikluse lõhenemist 2 ja lõpuks 3 kirikuks (igal kirikul oli oma paavst).

EE 8, 1995