sonaat

sonaat, ühele või mitmele pillile kirjutatud iseseisvaist, kuid kokkukuuluvaist osadest koosnev teos.

VE, 2006