Sootak, Varje

Varje Sootak (aastani 1969 Varje Laats; pseudonüümid V. Paju, V. Savi; 12. II 1946 Valga), ajakirjanik. Lõpetas 1971 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia ajakirjanduse eriharu. Olnud 1965–66 ajalehe Leninlik Lipp korrektor ja korrespondent, 1970–75 Rahva Hääle stenografist ja keeletoimetaja, aastast 1975 ajalehe Universitas Tartuensis (aastani 1989 TRÜ) toimetaja kohusetäitja ja korrespondent, 1977–2008 peatoimetaja. Toimetas 1993–95 ajakirja Atleet.

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2011