sooteadus

sooteadus, telmatoloogia, soode arengut ning nende maastikulisi ja ökoloogilisi iseärasusi käsitlev teadusharu.

VE, 2006