sotsiaalgeograafia

sotsiaalgeograafia, sotsiogeograafia, geograafia ja sotsioloogia piiriteadus. Uurib rahvastiku olemise, teadvuse, käitumise ja hoiakute geograafiliste iseärasuste põhjuslikke seoseid, eriti inimeste elu, töö, puhkuse, hariduse, liikumise ja ühiskondliku seisundi ning hoiakute paiknemist ja levikut.

Uurimissuuna rajas 1913 Hollandi sotsioloog Sebald Rudolf Steinmetz (1862–1940) sotsiograafia nime all, uurides asustuse, rahvastiku, erinevate sotsiaalsete kihtide ja elukutsete geograafilist paigutust. Inglise keelt kõneleva rahvastikuga maades käsitletakse sotsiaalgeograafiat enamasti koos kultuurigeograafiaga. Eestis on sotsiaalgeograafiat arendanud Edgar Kant ja Tiina Raitviir jt.

Kirjandus

  • Т. Raitviir. Sotsiaalgeograafia koht ja formeerumine. — Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat. 22, 1987

EE 8, 1995