sotsiaalkapital

sotsiaalkapital, rahvamajanduse üldhuvides, s.o otseselt mitte kasumi saamise eesmärgil kasutatavad tootmisvahendid, sh maksevahenditena kasutatavad rahatähed. Vastand: eramajanduskapital.

VE, 2006