sotsiaalne norm

sotsiaalne norm, ühiskonnas levinud käitumisootused, mille aluseks on antud kultuuris ihaldusväärseks ja sobivaks peetav. Sotsiaalsest normist erinevat käitumist võidakse pidada deviantseks (deviantsus).

VE, 2006