Stijl

Stijl [steil], De Stijl, Hollandi kunstnike Piet Mondriani ja Theo van Doesburgi 1917 asutatud kunstnikerühmitus, mis koondus samanimelise ajakirja ümber. Propageeris ja viljeles neoplastitsismi ning kubismist ja neoplastitsismist mõjutatud modernistlikku arhitektuuri.

VE, 2006