substants

substants, aine, ollus.

  • Filosoofias algaine, reaalsuse esmane alus, mis on iseenese põhjus ja millest lähtuvad kõik reaalsuse teisesed, tingitud vormid (aktsidentsid).

VE, 2006