sulfaat

sulfaat, väävelhappe H2SO4 sool või ester (nt CaSO4 ja (C2H5)2SO4).

VE, 2006