sulfiid

sulfiid, 1. väävli ja metalli või väävli ja mittemetalli ühend (nt Na2S ja P2S5). – 2. orgaaniline lineaarse ehitusega või tsükliline ühend, mille üldvalem on RSR′, kus R ja R′ on orgaanilised radikaalid.

VE, 2006