täisarv

täisarv, matemaatikas arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena; täisarvud on ..., –2, –1, 0, 1, 2, ... . Täisarvude omadusi uurib arvuteooria.

VE, 2006