tõlkelaen

tõlkelaen, kalk, kalka, teisest keelest sõnasõnaliselt tõlgitud ja sealt laenunud tähendust kandev omakeelne sõna või sõnaühend, nt ettekanne (sks Vortrag).

VE, 2006